מדיניות פרטיות

Shopy Place - מדיניות הפרטיות PARTNERS
תאריך עדכון אחרון: 10.3.22

אנו מודים לך שבחרת להשתמש בשירותיה של חברת שופי פרטנרס בע"מ ("החברה" או "אנחנו"). המשתמשים בשירותינו מפקידים בידינו מידע אישי ורגיש אודותם, ואנו מוקירים על כך ומבינים את גודל האחריות הכרוכה בשמירת מידע מסוג זה. על כן, פיתחנו את השירותים שלנו בראש ובראשונה מתוך מחשבה על שמירת פרטיותם של המשתמשים שלנו, ואנו עושים את מירב המאמצים על מנת להגן על המידע שהמשתמשים מעבירים לנו, תוך שאנו מיישמים את האמצעים והתקנים המחמירים בעולם לעניין זה. 

מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע אישי שאנו אוספים ממשתמשי האתר והרשת החברתית שלנו והשירותים הקשורים (להלן: "השירותים").
כאמור בתנאי השימוש, השימוש שלך בשירותים כפוף למדיניות פרטיות זו, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
1. כללי
1.1. מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מהשירותים ומהמידע הנאסף במסגרתם ומתנאי השימוש שלנו, המצויים בכתובת: לינק (להלן: "תנאי השימוש" או "התנאים"). 
1.2. מדיניות זו מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין החברה, ולפיכך, הנך מתבקש לקרוא אותה בקפידה רבה. 
1.3. ביטויים אשר לא הוגדרו במדיניות זו אך הוגדרו בתנאי השימוש, יהיו בעלי משמעות זהה לזו המוגדרת תחת תנאי השימוש.
1.4. כותרות הסעיפים כמו גם השימוש בלשון זכר הינם לשם נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בפרשנות התנאים. 
1.5. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.
2. הסכמת המשתמש לתנאי מדיניות הפרטיות
2.1. בעצם הכניסה ו/או ביצוע שימוש מכל סוג שהוא בשירותים, הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את האמור במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל), וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש בשירותים.
2.2. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
2.3. אישור למשלוח הודעות: הנך מאשר בזאת משלוח הודעות הקשורות בשירות (כגון אישורי תשלום ועדכונים), הודעות פרסומיות ((לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982)), הודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים.  
2.4. אם אינך מסכים להוראה, תנאי ו/או סעיף האמורים תחת תנאי מדיניות פרטיות זו, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכל שימוש בשירותים. 
2.5. אם ברצונך לחזור בך מהסכמתך לאמור במדיניות זו, אנא צור עמנו קשר בכתובת שלהלן [email protected].
2.6. מובהר כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע, ומסירתו נתונה לבחירתך המלאה. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
3. סוגי המידע הנאסף
מידע לא אישי
3.1. "מידע לא אישי" הוא כל מידע הזמין לחברה בשעה שהמשתמש מבצע שימוש בשירותים ואינו מאפשר את זיהויו. מידע זה, עלול לכלול, בין היתר, את סוגי המידע והנתונים הבאים:
(1) מידע אנונימי, טכני ומידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים בשירותים;
(2) מידע סטטיסטי על היקף ואופן השימוש בשירותים;
(3) זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, זרם הקשות (click-stream), תנועות עכבר, שפת המקלדת, רזולוציית מסך המכשיר ממנו מתבצעת הגישה לשירותים וכיוצ"ב.
מידע אישי
3.2. "מידע אישי" הוא מידע המאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. מידע זה, עלול לכלול, בין היתר, את סוגי המידע והנתונים הבאים:
(1) כאשר אתה משתמש בשירותים, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP  שלך (או כתובת ה-Mac, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי, למטרות אבטחה ולמטרות פרסום ממוקד. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification  או Apple's Identifier for Advertisers). 
(2) אנו אוספים מידע אישי באמצעות טופס "יצירת קשר", לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע שתבחר להזין בהודעת הפנייה. 
(3) בעת השימוש שלך בשירותים, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי הכללי (מדינה ועיר), לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP ומידע דומה אחר. 
(4) כאשר אנו שולחים לך דואר אלקטרוני, למשל ניוזלטרים, אנו אוספים באמצעות טכנולוגיות מעקב, מידע אודות עצם מסירת דבר הדואר והאם דבר הדואר נקרא על ידך.
(5) אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך אשר תמסור לנו כחלק מההתקשרויות בינך ובינינו (לרבות לצרכי סיוע טכני, מתן משוב לחברה, וכיוצא בזאת), ובין היתר מידע אשר עשוי להימסר על ידך כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות הדואר האלקטרוני, בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר. 
(6) מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת טופס פתיחת החשבון לשירותים, בין היתר: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי חשבון בנק ו/או כרטיסי אשראי, מספר טלפון, שם משתמש וסיסמת כניסה. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף. לחלופין, באפשרותך להתחבר לאפליקציה באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות (Facebook/Google) ("חשבון רשת חברתית"). במידה ובחרת להתחבר לשירותים באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אזי רשת חברתית זו עשויה לספק לנו גישה למידע אישי המאוחסן באותה רשת חברתית, קרי מידע המוגדר כ"פומבי", כגון שם מלא, כתובת דואר האלקטרוני, רשימת חברים ברשת החברתית, תאריך לידה, מין ו/או כל מידע אחר המפורט והמוצג לך בהודעה המופיעה במהלך הליך האינטגרציה עם אותו חשבון רשת חברתית. אנא קרא הודעה זו בעיון רב כדי להבין איזה מידע זמין לנו דרך חשבון הרשת החברתית. החברה עשויה לאסוף את פרטי התחברותך ומידע רלוונטי אחר הנדרש לצורך קבלת גישה לחשבון הרשת החברתית שלך וזאת למטרת איסוף המידע אשר צוין לעיל והכלול בחשבון הרשת החברתית שלך, אשר סיפקת לנו גישה אליו. החברה עשויה לאסוף את המידע הנ"ל (או כל חלק ממנו) כדי להשיג את המטרות המפורטות להלן. הנך מסכים בזאת כי המידע האמור לעיל ישמר על ידי החברה למטרות המפורטות במסמך זה, אף לאחר שהקישור בין חשבון הרשת החברתיות לחשבונך פוקע, מכל סיבה. שים לב שאנו עשויים לחלוק עם הרשת החברתית מידע מתוך השירותים. החברה אינה אחראית על מדיניות שמירת, איסוף ושימוש במידע האישי שלך אשר נוקטת הרשת החברתית הרלוונטית. לבירור פרטים אלה עליך לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית. אם אינך מסכים לפרקטיקות אלו, אנא אל תשתמש באופציית התחברות זו. 
(7) תשלומים במסגרת השירותים ייגבו באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים למשתמשים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד ובאופן מאובטח.
(8) בכפוף להסכמתך לקבל הודעות Push, אנו, באמצעות ספקי השירות שלנו, נאסוף את סוגי המידע הבאים, או את חלקם: מזהי פרסום במובייל (כגון מזהי Apple IDFA ומזהי פרסום של Android),   כתובות דואר אלקטרוני, כתובת IP, נתוני מיקום, מידע רשת, שפה, אזור זמן והעדפות פרטיות. 
(9) השירותים מאפשרים למשתמשים להעלות ולפרסם תכנים העשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, לרבות, טקסט, תמונות, וכו', כגון תחומי עניין, אנשים עמם משתף את השירותים, אתר אינטרנט של המשתמש, קישורים לרשתות חברתיות, מקצוע, מקום עבודה, מקומות עבודה קודמים, מגדר (מין), מקום לימודים, יום הולדת, מידע שמתקבל כאשר המשתמש מחבר לאתר האינטרנט של החברה את שם המשתמש שלו באתרי צד ג' (כגון פייסבוק, גוגל וכיוצ"ב).
(10) אנו עשויים לאסוף מידע על אודות אנשי קשר ממכשיר הטלפון או מחשבון המייל שלך, כגון ג'ימייל \ אפל קלאוד, על מנת לאפשר לך לשלוח הזמנות לאנשי הקשר  שלך וגם לאנשים שעמם עמדת בקשר (למשל במסגרת תכתובת מייל). לשם כך, אנו עשויים לאסוף מידע על אודות אנשי הקשר שלך, רשומות תכתובות והקשר והיקף האינטראקציה שלך עם צדדים שלישיים במסגרת תכתובות כאמור. 
(11) על מנת להשתמש בשירותים, ייתכן ותידרש לספק לנו מידע הזמין בשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, לרבות מידע כלכלי רגיש והרגלי צריכה (כגון, הלוואות, הוצאות, נכסים, פירוט כרטיסי אשראי וכו'). אנו עשויים לקבל את המידע האמור על-ידי התממשקות עם חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, באמצעות ממשק ייעודי (API). במקרה זה לא נאסוף את פרטי ההתחברות לשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, אלא נקבל מזהה (token) ממפעיל הממשק הייעודי, על מנת להתממשק עם חשבונותיך, וזאת בהתאם להרשאות הגישה שתעניק לבנק ו/או חברת האשראי הרלוונטיים. 
(12) נתוני מיקום המחשב או החומרה ממנה בוצעה ההתחברות לשירותים.
(13) דירוגים ומשובים שנמסרים על ידי המשתמש.
(14) פניות ותקשורת בין החברה והמשתמש.
(15) תקשורת בין המשתמשים (כגון, שיחת סיוע ומתן מידע על מוצרים בין משתמש למשתמש).
(16) פרטי הזמנות ועסקאות.
"מידע לא אישי" ו"מידע אישי" יחדיו, יקראו להלן - "מידע".
לתשומת לבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות. למען הסר ספק, כל מידע שאינו אישי (למשל מידע טכני והתנהגותי) ייחשב למידע אישי, כל עוד הוא קשור או מקושר למידע אישי.
שים לב: ייתכן וחלק מהמידע האמור לעיל יהפוך לפומבי (לדוגמא: שימוש בכפתור "לייק", שם, תמונת פרופיל, פעילות בשירותים, תוכן שתעלה לשירותים ועוד). באפשרותך להגדיר את חשיפת המידע כאמור ועם מי תבקש לחלוק אותו באמצעות עמוד הפרופיל שלך בשירותים. 
4. המטרות שלשמן המידע נאסף ואופן השימוש בו
אנו אוספים ומשתמשים במידע, בין השאר, למטרות הבאות:
(1) אימות זהותם של המשתמשים;
(2) מתן מענה, תמיכה ושירות למשתמשים;
(3) הסקת תובנות הקשורות לשימוש בשירותים ע"מ להתאים תכנים להעדפת המשתמש, לשפר את השירותים ואת שאר פעילויותינו;
(4) כדי ליצור קמפיינים פרסומיים רלוונטיים המקדמים מוצרים ושירותים שלנו ושל שותפינו העסקיים, שלדעתנו יעניינו אותך ויהיו בעלי ערך עבורך, באמצעות שותפים כמו Google ו-Facebook, ואגב כך ייתכן ונעביר לפלטפורמות פרסומיות אלו מידע אישי מוגבל במטרה לייצר קמפיינים פרסומיים, איכותיים וממוקדים;
(5) יצירת קשר עם המשתמשים באמצעות הודעות כלליות או מותאמות אישית;
(6) אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו, ובין היתר על מנת שנוכל לאמת את זהותך בעת התחברות לחשבונך;
(7) יצירת צברי נתונים סטטיסטיים לצורך אספקת השירותים, פיתוחם, וכן למטרות מסחריות נוספות;
(8) אימות פרטים, וכן לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה;
(9) לשלוח לך הודעות שירות לגבי חשבונך (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות-פוש), למשל אם לחצת על קישור לאיפוס סיסמה;
(10) כדי ליצור עמך קשר לצורך מתן תמיכה טכנית בקשר עם השירותים;
(11) כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לשירותים וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה); 
(12) לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, בין היתר בתחומי הכלכלה ההתנהגותית, המיועדים לשימושינו;
(13) כדי לקבל מידע ביחס למיקום גיאוגרפי כללי (כלומר, מדינה) של המחשב או המכשיר ממנו אתה מחובר לאינטרנט בעת השימוש בשירותים, וזאת על מנת שנוכל לדעת את מיקומך הכללי לצרכי אבטחת מידע;
(14) לצרכינו האדמיניסטרטיביים;
(15) עמידה בדרישות הדין;
(16) תפעול ופיתוח השירותים; ו-
(17) כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.
5. זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך 
ככלל, באפשרותך לעיין במידע האישי אותו אנו שומרים לגביך באמצעות השירותים או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]. אם אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי אודותיך שמצוי אצלנו, אנא שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות. שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין במידע, נבקש כי יצורפו הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה. 
6. שימוש בקבצי "Cookies" Google Analytics
בעת השימוש בשירותים, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), web beacons, pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית המשתמש שלך.
אתה יכול לנטרל את טכנולוגיות המעקב באמצעות דפדפן האינטרנט שלך. עם זאת, שים לב כי אם תמחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן ו/או אם תשנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת שלך בעת השימוש בשירותים שלנו תהיה מוגבלת. 
על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיוצא בזאת. תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.
לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. 
בקישורים הבאים תוכל למצוא הנחיות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות בדפדפני אינטרנט נפוצים:
 Chrome
 Internet Explorer and Microsoft Edge
 Mozilla Firefox
 Safari
לידיעתך, אנו משתמשים ב- Google Analytics כספקית שירות המבצעת עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים בפלטפורמה, לרבות באמצעות שימוש בקבצי עוגיות. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
7. אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים 
קישורים מסוימים באתר יאפשרו לך לעזוב את השירותים ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה (לרבות, אך לא רק, כפתור "Share" של Facebook, Twitter ו-LinkedIn). בין היתר, ייתכן שאתרים אלו של צדדים שלישיים ישלחו קבצי עוגיות לדפדפן שלך, וכך ישיגו מידע אישי אודותיך. 
החברה אינה נושאת באחריות בגין אתרים מקושרים ו/או ביחס למדיניות הפרטיות של השירותים שלהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הגישה לאתרים ושירותים אלה ניתנת אך ורק לנוחיותך. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה (לרבות ביחס לשימוש ולגילוי של מידע אישי שלך על ידי צדדים שלישיים אלו). 
רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם (מדובר במדיניות פרטיות שונה ממדיניות פרטיות זו לגבי השימוש והגילוי של מידע אישי שלך על ידך לאתרים של צדדים שלישיים אלו). תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.
8. אמצעי תשלום 
ככל שייגבו ממך תשלומים דרך השירותים, תוכל לבצע אותם באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס האשראי או חשבון בנק. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.
מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או ספקיה אינם אחראים למעשים או למחדלים של ספקי שירותי הסליקה. השימוש בספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד והנך מאשר שאתה נוטל על עצמך את הסיכונים בביצוע עסקאות כלשהן באמצעות ספקי שירותי הסליקה. הנך מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.    
שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד, ובאופן מאובטח.
9. קטינים 
על מנת להשתמש בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16). במקרה בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שש עשרה (16) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפניות בעניין זה, אנא שלח אימייל לכתובת [email protected].
אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גי9ל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שש עשרה (16). 
10. נגישות צדדים שלישיים למידע שנאסף 
10.1. החברה מסתייעת בנותני שירות שונים, לצורך אספקת השירותים למשתמשים. 
10.2. נותני שירות אלו כוללים, בין היתר, שירותי אחסון מידע, אספקת תוכן, סליקה ותשלומים מקוונים, ניהול לקוחות, ניטור וניתוח נתונים, עיבוד נתונים, אבטחת מידע, איתור ומניעת הונאות, דוא"ל, הפצת הודעות טקסט והתראות, רשתות חברתיות ופרסום, פעולות ותכתובות, וכן את היועצים המשפטיים, הפיננסיים והעסקיים שלנו, יועצי הטכנולוגיה שלנו, ויועצי הציות שלנו (יחדיו: "נותני שירות"). 
10.3. כמו כן, השירותים שלנו עשויים לאפשר לך לבוא במגע או להתקשר עם גורמים אחרים באמצעות השירותים. תקשורת עם גורמים כאמור תיעשה לפי שיקול דעתך, בהסכמתך, ואינה באחריותנו. שים לב שעליך להתייחס לתקשורת עם צדדים שלישיים (לרבות משתמשים אחרים בשירותים) באמצעות השירותים כפי שמצופה להתייחס לאינטראקציות בעולם האמיתי, ויש להפעיל שיקול דעת באשר לצדדים אליהם אתה מוסר מידע ובאשר למידע אותו תמסור.  
10.4. נותני שירות ואתרים מקושרים (יחדיו "גורמים מקושרים") עשויים לקבל גישה למידע בהתאם לתפקידם, לשירות שהם נותנים ולמטרה המסוימת שלשמה החברה התקשרה עמם. גורמים מקושרים כאמור, כוללים, בין היתר, שירותי ענן, שירותי תקשורת, שירותי ניתוח סטטיסטי והתנהגותי, שירותי סליקת תשלומים, שירותי איסוף מידע ואירועים, שירותי פרסונליזציה, שירותי פרסום וכו' 
10.5. באישורך את התנאים, הנך מאשר כי החברה לא תהא אחראית כלפיך והנך מוותר בזאת על כל טענה כלפיה ביחס לאיסוף המידע ו/או השימושים בו של הגורמים המקושרים.
11. העברת מידע
11.1. ככלל, החברה לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט עם נותני שירותים כאמור לעיל ולמעט ככל שנדרש לצורך אספקת השירותים (למשל, כאשר תתקשר עם אחרים במסגרת השירותים). עם זאת, החברה עשויה לעשות כן במקרים הבאים:  
(1) במידה והחברה ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך לכך;
(2) במקרה שתפר את התנאים;
(3) לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;
(4) במקרה של סכסוך ו/או מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת המידע האישי
(5) בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק;
(6) לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; 
(7) לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; 
(8) להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; 
(9) לחברות הקשורות בקבוצת החברות של החברה;
(10) להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של לקוחותיה או של הציבור הרחב; 
(11) לאפשר מקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, כל עוד הרוכש מתחייב לשמור על אותם תנאי פרטיות שבהצהרה זו; ו/או 
(12) במקרים אחרים כפי שמצוין במסגרת התנאים.
למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
12. הסכמת המשתמש לקבלת "דבר פרסומת" ו"הודעות Push"
12.1. בהרשמתך לשירותים הינך נותן את הסכמתך ואישורך לקבל מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("דבר פרסומת") מטעמנו ו/או מטעם צדדים שלישיים (כגון ספקים עליהם בוצע מעקב ו\או מועדוני לקוחות שונים), כמפורט במדיניות זו, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או לכתובת מגורייך ו/או לטלפון הנייד שלך ו/או לאמצעי אחר אותו סיפקת לחברה.
12.2. יודגש כי בכל רגע נתון, תוכל לבטל את הסכמתך זו ו/או לעדכן את החברה בדבר רצונך לקבל רק סוגים ספציפיים של מידע על-ידי יידוע החברה על סירובך לקבל מידע מהחברה בעתיד, על-ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ו/או באותה דרך שהפרסום האמור נשלח אליך. 
12.3. החברה מבצעת שירות הודעות בדחיפה - הודעות אלו מאפשרת לחברה, עפ"י שיקול דעתה, לשלוח למשתמש התראות, הודעות, צלילים וכיוצ"ב גם בזמן שבו המשתמש אינו מבצע שימוש בשירותים ("הודעות ה-Push").
12.4. מעצם הכניסה ו/או לאור שימושך בשירותים, הינך נותן בזאת את הסכמתך ואישורך לקבל את הודעות ה-Push. 
12.5. הודעות ה-Push עשויות לכלול תכנים שעלולים להיחשב כדבר פרסומת, והנך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבלן בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות החומרה ממנה הנך צורך את השירותים או באמצעות הגדרות הדפדפן, או הגדרות בתוסף הכרום בהתאם לסוג הנוטיפיקציה.
13. אבטחת מידע 
13.1. על מנת לשמור על סודיות המידע מפני צד שלישי נוקטת החברה באמצעים שנועדו להבטיח את זיהוי המשתמש ולהגן על מידע שמועבר וזאת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים המקובלים בתעשייה. חרף האמור, ישנם ערוצי תקשורת בהם אין החברה יכולה להגן ולשמור על אבטחת המידע בעת העברתו אליהם. כך למשל אין החברה יכולה לבטל כליל סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה או לתעבורת הנתונים בין חומרת המשתמש לבין החברה – ולהיפך. 
13.2. מוסכם עליך כי החברה לא תהא אחראית לנזק שיגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מכך, לרבות בשל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שהחברה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה. 
13.3. כמו כן, הנך מסכים ומצהיר כי תשמור על שם המשתמש וסיסמת הגישה לשירותים באופן שיקשה על גילויים. 
14. העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל
14.1. החברה רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת ליבך, החברה רשאית להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה. 
14.2. ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.
15. שינויים במדיניות הפרטיות
15.1. החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. 
15.2. אנו נודיע למשתמש על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו, באמצעות הודעה למייל [email protected].
15.3. שינויים מהותיים יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. 
15.4. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מידי והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. 
16. שאלות ויצירת קשר
16.1. במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]
16.2. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך בתוך זמן סביר.