החזרות והחלפות

מדיניות החזרות והחלפות

הוראות כלליות

החזרה של מוצר מתאפשרת בדרך כלל בהתאם לחוק הגנת הצרכן עד 14 ימים ראו פירוט להלן:

לביצוע החזרה יש לפעול בהתאם לכללים הבאים:

1. ארזו את כל הפריטים באריזה המקורית. פריטים שנרכשו כסטים יש להחזיר כסטים.

2. מלאו את טופס בקשת ההחזרה דרך האתר וצרפו העתק שלו.

‎3. החזר יבוצע לכרטיס האשראי ממנו רכשתם, לקבלת ההחזר בהעברה בנקאית יש לצרף תצלום שיק מבוטל.

4. שלחו את החבילה לכתובת הספק ממנו קיבלתם את ההזמנה. 

5. לאחר ששלחתם את החבילה, אנא הודיעו על כך לספק דרך מערכת ההודעות או על ידי שליחת דואר אלקטרוני.


תנאים כלליים של זכאות להחזרה או החלפה של פריטים

ביטול הזמנה:

יתאפשר באמצעות הגשת בקשה לביטול ההזמנה באמצעות ממשק המשתמשים באתר. ביטול הזמנה יתאפשר רק עד מועד אישור ההזמנה על ידי החנות ("האישור"). עד האישור, החברה תעשה מאמצים סבירים על מנת לאפשר את ביטול ההזמנה ובכפוף לתנאים אלו. לפני האישור ומהרגע שבו המשתמש הגיש בקשת ביטול, המחיר של המוצר לא ייגבה מהמשתמש. למרות זאת אנא שימו לב: החברה שומרת על זכותה לגבות דמי ביטול הזמנה בסך 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מרגע מועד האישור, כל ביטול או שינוי יהיה בהתאם למדיניות של החנות הספציפית ממנה המשתמש רכש. כל בקשות הביטול יוגשו לחנות הספציפית, ורק להם הסמכות לאשר/לדחות את הביטול.

החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנות שהוזנו על ידי משתמשים שהפרו תנאים אלו.

כל עוד לא הוגדר אחרת על ידי החנויות במעמד ההזמנה,  המשתמש רשאי לבטל רכישה של מוצרים גם לאחר מועד האספקה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), תוך פניה למוקד שירות הלקוחות של המוכר עם העתק לשופי פרטנרס עד 14 יום מיום אספקת המוצר. שימו לב כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה דרך השירותים (קרי, עסקת מכר מרחוק) בנוגע למוצרים הבאים: (1) טובין פסידים (כלומר, מוצרים שלא ניתן לספקם לצרכן אחר או להשתמש בהם פעם נוספות או מוצרים שיכולים להתקלקל); (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי – אם מועד הביטוי חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה ,קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; (3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; (4) טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה; ו-(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

ללקוחות הזכות להחזיר כל פריט שנרכש מבלי להגדיר את הסיבה תוך 14 (ארבעה עשר) ימים קלנדריים מרגע קבלת אותם פריטים מהמוכר או מנציגיו של המוכר. ניתן להחזיר את הפריטים אם נשמרים מאפייני הצרכן שלהם, תוויות המפעל ומצב המוכן למכירה.

כדי להחזיר את הפריטים, על הלקוחות להגיש את עותק הוכחת הרכישה ולמלא את טופס בקשת ההחזרה.

כללים לגבי החזרה והחלפה של פריטים עם פגמים שהתגלו:

הלקוחות רשאים להודיע למוכר על כל ליקוי שהתגלה ולדרוש לתקן אותם תוך 14 (ארבעה עשר) יום קלנדרי מרגע קבלת הפריטים מהמוכר או מנציגי המוכר. החריג היחיד הוא פגמים שנגרמו כתוצאה מטיפול לא נכון בפריטים על ידי הלקוח.

ללקוחות יש את הזכות לסרב לקחת פריטים ולבקש החזר כספי. במקרה זה יש להחזיר את הפריטים למוכר, ולשמור על מאפייני הצרכן, תוויות המפעל ומצבם המוכן למכירה.

כדי להחזיר את הפריטים, עליך להגיש את עותק הוכחת הרכישה ולמלא את טופס בקשת ההחזרה.

מדיניות ההחזרות וההחזרים שלנו מתוארת לעיל. על פי החוק חנויות מחויבות לפרסם את מדיניות ההחזר שלהן. אם חנות לא מפרסמת מדיניות החזרה כלשהי, החוק מחייב את החנות לקבל החזרות תוך 14 יום מרגע הרכישה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

בכל אופן מדיניות זו כפופה לתנאי השימוש הכלליים המלאים באתר.