תנאים כלליים

תנאי שימוש – [שופי פרטנרס]

עדכון אחרון - 13 בינואר, 2022

 

[שופי פרטנרס] בע"מ (להלן – "החברה" "אנו" או "אנחנו") מברכת אותך (להלן – "המשתמש(ים)" או "הלקוח(ות)" או "אתה") על שימושך בשירותינו. תנאי שימוש אלו חלים על: (א) שימוש באתר האינטרנט שלנו בכתובת shopy.place  (או כל כתובת אחרת המפנה אליו או לתוכנו) לרבות ביצוע הזמנה דרך האתר, ביצוע הזמנות דרך החברה, לרבות באמצעות קטלוג, דואר אלקטרוני, שירותי הודעות (למשל WhatsApp), טלפון, פקס או כל דרך התקשרות אחרת שאנו עשויים להציע מעת לעת (ה-"אתר"), ו-(ב) הרשמה ושימוש ברשת החברתית shopy.partners ("הפלטפורמה", ויחד עם האתר "השירות(ים)"). יובהר בזאת שהשימוש בשירותים הוא אך ורק לפי תנאי שימוש אלה ולמטרות פרטיות בלבד, וכל שימוש בשירותים למטרות אחרות ללא הסכמת החברה הינו אסור.

1.      הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון את התנאים לפני שאתה משתמש בשירותים. בעצם התחברותך ו/או שימושך בשירותים, כניסה, גלישה ו/או ביצוע תשלומים דרכם, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים ב-[ https://shopy.place/privacy-policy] (להלן, ביחד – "התנאים"). אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימושך בשירותים. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלו בעיון יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש בשירותים באופן מיידי (לרבות, ביצוע הזמנות טלפונית או באמצעות פקס ו/או דוא"ל).  

2.      השירותים והגבלות חשובות

                   2.1.        האתר:

                                       2.1.1.      הרשמה – על מנת להשתמש באתר יש לבצע הרשמה. על מנת להרשם עליך לספק שם משתמש, דואר אלקטרוני וסיסמה, ולמלא את דף הרישום לאתר שידרוש פרטים מסוימים אחרים, בין היתר שם מלא, מספר טלפון, כתובות וכדומה. שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה שעליך למלא, וללא פרטים אלו לא יהיה ניתן להרשם לאתר ולעשות בו שימוש. הנך מתחייב ששדות החובה ימולאו באופן מהימן, ולעדכן את מידע זה מעת לעת במידה ויש שינוי. בנוסף לכך יתכן ותתבקש לספק לחברה או למנהל האתר פרטים אודותיך אשר יופיעו באיזור האישי, שיהיה חשוף למשתמשים אחרים אלא אם כן תבטל אפשרות זו דרך הלינק הבא: [https://shopy.place/profiles-u...]. במסגרת ההרשמה החברה עשויה לתת את האפשרות להרשם באמצעות פייסבוק, גוגל, או כל שירות אחר, ולשם כך תדרש להסכמה נפרדת באמצעות מסך אישור סטנדרטי של החשבון הרלוונטי. מידע זה יישמר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה (המוצגת בלינק הבא: [https://shopy.place/privacy-po...]), ויישמרו במאגר המידע של החברה. החברה רשאית לעשות במידע זה שימוש בכפוף לדין הישראלי, ולהשתמש בו לצרכי דיוור של פרסומות של החברה או צדדים שלישיים. יובהר בזאת שאינך מחוייב למסור מידע זה, אך ללא מסירת מידע מדויק ומהימן ימנע שימוש באתר מהמשתמש.

                                       2.1.2.      התוכן –

                                                               2.1.2.1.        לאחר הרישום, תנתן למשתמש גישה לאתר. האתר מאפשר לכם גישה למידע ולתוכן (כפי שיוגדר להלן) לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור-קולי או שילוב של תכנים אלו. התכנים עשויים להיות מוצגים כתמונות, סרטונים, קטעי שמע, הודעות, פרסומות, חוות דעת, עיבוד נתונים, סקירת מוצרים או שירותים, קבצים, קישורים או כל תוכן שהוא שיוצג למשתמש, בכל אמצעי שקיים היום באתר, או יהיה קיים בעתיד ("התוכן"). יובהר בזאת שהחברה לא מתחייבת בשום צורה שהיא שהתוכן המוצג יהיה שלם, שיציג את כל בתי העסק או המוצרים הניתנים לרכישה בישראל או בעולם, או שהוא מעודכן בזמן אמת, וכל הסתמכות על התוכן יהיה על אחריות המשתמש בלבד, אלא אם כן הוא מבצע הזמנה דרך האתר (כמפורט מטה), ורק לגבי המוצר המוזמן. התוכן הינו קניינו הרוחני של החברה, וכל שימוש בתוכן זה אסור לחלוטין ללא אישור בכתב מראש מהחברה עצמה.

                                                               2.1.2.2.        התוכן מוצג על מנת לאפשר למשתמשים אפשרות לתור אחר מוצרים שונים, להשוות מחירים בין חנויות ובתי עסק שונים ולבצע הזמנות מהם, לפרסם חוות דעת וביקורות דרך האתר ועוד מטרות אחרות כפי שיוגדרו מפעם לפעם על ידי החברה.

                                                               2.1.2.3.        למשתמשים תהיה גישה לרשימת החנויות (או בתי עסק אחרים כפי שיקבע על ידי החברה), לתוכן לגבי מוצריהם (כפי שיוגדר להלן), תנאים והחרגות ספציפיות לגבי כל מוצר, ועוד תוכן רלוונטי להזמנה. יובהר בזאת שהחברה עשויה להציג למשתמש בתי עסק שלא מוגדרים כחנויות, וככאלה לא תתאפשר הזמנה מבית עסק זה, וכל המידע שנוגע לבתי עסק אלו הינו מוגבל ומובא לצרכי פנאי בלבד, ואין להסתמך עליו – החברה לא אחראית לכל נזק שייגרם עקב הסתמכות על מידע זה או נזק ישיר או עקיף שנגרם ממנו.

                                       2.1.3.      ביצוע הזמנה –

                                                               2.1.3.1.        עליך לבחור את המוצרים אותם הנך מעוניין לרכוש ולהעבירם ל"עגלת הקניות". שים לב, כי מחירי המוצרים עשויים להשתנות ככל שההזמנה לא תושלם בתוך מסגרת זמן שתיקבע על ידי החברה ותופיע באתר. החברה רשאית לסרב לבצע הזמנה מעל לכמויות מסוימות של מוצרים, כפי שייקבע על ידה לפי שיקול דעתה. האתר מתפקד כמתווך בין קונים פוטנציאליים לבתי עסק ואנשים פרטיים התקשרו עם החברה והסכימו לתנאי השימוש המיוחדים ("חנויות"). יובהר בזאת שהחנויות או צדדים שלישיים שדרך האתר ניתנת למשתמש גישה אליהם, הינם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על ידי החברה, אינם משמשים נציגים של החברה, והחברה איננה נציגה שלהם. החברה מהווה כמתווכת בלבד בין המשתמש לבין החנויות, ואינה אחראית לא באופן ישיר ולא באופן עקיף בכל עסקה או הזמנה שתתבצע, בשום צורה. המשתמשים יכולים להשתמש באתר על מנת לבצע הזמנה מחנויות אלו, אך העסקה מתבצעת אך ורק בין המשתמש לחנות ולא עם החברה. יובהר בזאת שהחברה ומנהלי האתר הם צד שלישי לעסקה, ששמו לנגד עיניהם את הנגשת החנויות למשתמשים, ולכן החברה לא אחראית על אישור ההזמנה, ביצוע ההזמנה, אספקת המוצרים, או טיב המוצרים. לפני כל הזמנה, על המשתמש לבחון את החנות, את מדיניות המשלוחים שלה, את מדיניות ההחזרות שלה, והחברה אינה מתחייבת לטיב שירותים אלו. אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי החנויות, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת בין החנות לחברה שתובא לידיעת המשתמשים.

                                                               2.1.3.2.        עם מילוי "עגלת הקניות", הזנת הפרטים המבוקשים בהליך ההזמנה ואישור התשלום, תופיע אסמכתא עם מספר ההזמנה ופרטי ההזמנה. כמו כן, לאחר החיוב ומשלוח המוצרים תישלח ללקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת בדוא"ל או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה של החברה. הלקוח רשאי לבטל את הסכמתו לקבלת חשבוניות בדוא"ל בכל עת באמצעות פניה לחברה.

                                                               2.1.3.3.        סירוב החברה לביצוע הזמנות –  שירותי החברה אינם מהווים הצעה בלתי הדירה. קבלת הזמנה מאת המשתמש לרכישת מוצרים תהווה הצעה מצידך לרכישת מוצרים  מהחנויות (כמוגדר להלן). קבלת ההצעה תתבצע באמצעות החנות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה, לכיסוי איזור החלוקה הרלוונטי וכן בהתאם לתנאי שימוש אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, ו/או שלא לתת למשתמש כלשהו את הזכות לבצע רכישות ו/או להפחית את כמות המוצרים שהוזמנו, וזאת ללא צורך במתן נימוקים או הצדקות כלשהם.

                                                               2.1.3.4.        בהקשר זה יובהר כי החברה רשאית לסרב, או להפחית כמות הזמנות, בין היתר, לקבלת הצעות לביצוע הזמנות (א) מגופים קמעונאיים ו/או גופים עסקיים אחרים, וכן (ב) [במידה והוזמנו בהזמנה אחת מעל עשרים וארבעה (24) מוצרים מאותו סוג.

                                                               2.1.3.5.        בהסכם זה המונח "מוצר" מתייחס לכל מוצר שהמשתמש עשוי להזמין, לרכוש, לשכור, לקבל, בין שבתמורה או בין שלא, מהחנויות או מצדדים שלישיים. יובהר בזאת שהחברה אינה יצרנית של המוצרים, אינה ספקית של המוצרים, ואין לה כל קשר ישיר או עקיף למוצר. כתוצאה מכך, לחברה לא תהיה שום אחריות על המוצרים, על טיבם, על התאמתם להזמנה, תוקפם, תקנם, או כל אחריות מסוג זה.

                                       2.1.4.      החברה כמתווכת בלבד –

                                                               2.1.4.1.        באמצעות השימוש באתר, בפלטפורמה או בשירותים אחרים של החברה הכלולים בהסכם זה, המשתמש מצהיר שהוא מבין שהחברה משמשת כמתווכת בלבד בין המשתמש, החנויות (כפי שיוגדרו להלן) ו/או צדדים שלישיים. באמצעות האתר, הלקוח יכול לבצע הזמנות מחנויות ולהחשף לתכנים של משתמשים אחרים, מפרסמים או חנויות, החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות החנויות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר ו/או משימוש בשירותים.

                                                               2.1.4.2.        כמו כן, המשתמש מאשר ומסכים בזאת כי השירותים משמשים כזירת פעילות וקישור בין משתמשים לחנויות, ספקי שירותים וצדדים שלישיים וכי החברה, כגוף המפעיל את האתר והשירותים, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירותים למשתמשים. החברה אינה מעורבת בעסקה אשר מתבצעת בין המשתמש לבין החנויות או צדדים שלישיים. ככל שערב ביצוע ההזמנה, במהלך ביצוע ההזמנה או לאחר ביצוע ההזמנה המשתמש יגיע להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שהחברה איננה צד להסכם זה ולא תחול עליה החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו.

                                                               2.1.4.3.        המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהינו האחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין החנויות או צדדים שלישיים, והינו משחרר בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של החנויות או צדדים שלישיים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין חנות או צד שלישי מסוים.

                                       2.1.5.      דמי משלוח – החנויות רשאיות לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו דרך האתר, על-פי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה ו/או באמצעות דואר ישראל (או שירותי לוקרים, שליח עד הבית וכדומה). עליך לעיין במדיניות המשלוחים של כל חנות טרם ביצוע ההזמנה. בביצוע ההזמנה הינך מאשר את מדיניות המשלוחים של החנות הספציפית שממנה ביצעת הזמנה. המשתמש מכיר בכך שכל חנות מחזיקה במדיניות משלוחים שונה, ויש לעיין בפרטיה של כל חנות ובמדיניות המשלוחים שלה לפני ביצוע ההזמנה. יובהר בזאת שהחברה לא מספקת את המשלוחים בעצמה אלא אם כן זה נכתב מפורשות, ואינה מציגה התחייבות בנוגע למדיניות המשלוחים של החנות.

                                       2.1.6.      מחירים – המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ ונקובים בעת ביצוע ההזמנה מהחנות וביצוע ההזמנה על כל שלביה יחייב הן את המשתמש, ואת החברה. מחירי מבצע למיניהם יחולו רק לתקופת המבצע, הן אם מדובר על תקופה של מכירת המוצרים או הספקתם, לפי העניין, או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. יתכן וחלק מהמוצרים יהיו מוצרים שקילים. החברה תעשה מאמצים סבירים שהמשקל של המוצר בפועל יהיה קרוב ככל הניתן למשקל המבוקש בעת ההזמנה, אך המשתמש מכיר בכך שיתכן ויהיה שוני בין המשקל המוזמן למשקל המסופק. הלקוח יחוייב לפי המשקל המסופק בפועל. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בפרסומים שונים של החברה, לרבות וללא מגבלה ביחס למבצעים, הטבות, מוצרים ושירותים המוצעים על ידה, ובכפוף להוראות הדין החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לשנות כל פרסום כאמור, לפי שיקול דעתה, ולחזור בה מכל מבצע.

                                       2.1.7.      ביטול ההזמנה –

                                                               2.1.7.1.         יתאפשר באמצעות הגשת בקשה לביטול ההזמנה באמצעות ממשק המשתמשים באתר. ביטול הזמנה יתאפשר רק עד מועד אישור ההזמנה על ידי החנות ("האישור"). עד האישור, החברה תעשה מאמצים סבירים על מנת לאפשר את ביטול ההזמנה ובכפוף לתנאים אלו. לפני האישור ומהרגע שבו המשתמש הגיש בקשת ביטול, המחיר של המוצר לא ייגבה מהמשתמש. למרות זאת אנא שימו לב: החברה שומרת על זכותה לגבות דמי ביטול הזמנה בסך 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מרגע מועד האישור, כל ביטול או שינוי יהיה בהתאם למדיניות של החנות הספציפית ממנה המשתמש רכש. כל בקשות הביטול יוגשו לחנות הספציפית, ורק להם הסמכות לאשר/לדחות את הביטול.

                                                               2.1.7.2.        החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנות שהוזנו על ידי משתמשים שהפרו תנאים אלו.

                                                               2.1.7.3.        כל עוד לא הוגדר אחרת על ידי החנויות במעמד ההזמנה,  המשתמש רשאי לבטל רכישה של מוצרים גם לאחר מועד האספקה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), תוך פניה למוקד שירות הלקוחות של המוכר עם העתק לשופי פרטנרס עד 14 יום מיום אספקת המוצר. שימו לב כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה דרך השירותים (קרי, עסקת מכר מרחוק) בנוגע למוצרים הבאים: (1) טובין פסידים (כלומר, מוצרים שלא ניתן לספקם לצרכן אחר או להשתמש בהם פעם נוספות או מוצרים שיכולים להתקלקל); (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי – אם מועד הביטוי חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה ,קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; (3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; (4) טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה; ו-(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

                                       2.1.8.      קרדיטים – ("P-Coins") האתר מאפשר תשלום באמצעות קרדיטים של שופי פרטנרס (בהתאם להגדרתם בסעיף 2.2). במקרה זה, המשתמש יוכל להשתמש בקרדיטים שהוא צבר באתר ובפלטפורמה לצורך ביצוע הזמנות, והשימוש בהזמנת המוצרים. יובהר כי החברה רשאית לשנות את מדיניות הקרדיטים בכל שלב, לשנות את שוויים ואת אופי השימוש בהם. החברה רשאית להגביל את השימוש בקרדיטים בכל הזמנה או בכל פרק זמן מסוים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

                   2.2.        הפלטפורמה:

                                       2.2.1.      מהי הפלטפורמה – לאחר ההרשמה לאתר, או באמצעות הרשמה נפרדת שדומה במהותה להרשמה באתר, המשתמש יקבל גישה גם לפלטפורמה, שמשמשת כרשת חברתית של צרכנים. מטרת הפלטפורמה היא לאפשר למשתמשים כצרכנים להתחבר למשתמשים אחרים, לחלוק חוויות, לשתף תוכן, לשלוח הודעות למשתמשים אחרים, להוסיף משתמשים אחרים כחברים, לעקוב אחרי פרסומיהם, לקבל תוכן פרסומי, או כל כלי אחר שהפלטפורמה תאפשר.

                                       2.2.2.      פרסומים – באמצעות הפלטפורמה לכל משתמש תהיה אפשרות לפרסם פוסטים מטעמו בפלטפורמה או לבצע פעולות שונות ("הפרסומים"). המשתמש מצהיר שהוא בעל התוכן במובא בפרסומים ובפועלות אלו, והוא מכיר בכך שאין לו חובה או זכות קנויה לפרסומים אלו. על מנת שתהיה לו האפשרות לכך, המשתמש נותן בזאת לחברה רישיון, לא ספציפי, בלתי הדיר, שניתן להעברה ולרישוי משנה, ולעשות פעולות שונות בתוכן זה (הכוללות, אך לא מוגבלות ל-העתקה, שינוי, פרסום, שמירה, הפצה של הפרסומים.

                                       2.2.3.      הכרה – המשתמש מכיר בכך שיש פרסומים שלא ניתן למחוק, ומחיקת המשתמש דרך האיזור האישי לא בהכרח תמחק את כל התוכן שנובע מהפרסומים של המשתמש.

                                       2.2.4.      קרדיטים ("P-Coins") – על פעולות מסוימות בפלטפורמה המשתמש עשוי לקבל זיכוי שאותו אפשר להמיר להנחות בעת שימוש באתר ("הקרדיטים"), לפי מחירון המפורסם בלינק [https://shopy.partners/setting...]. למשתמש תהיה גישה למעקב אחר מספר הקרדיטים שלו באיזור האישי באתר או בפלטפורמה ולעשות בהם שימוש אך ורק בהתאם לתנאי שימוש אלו, ולמחירון קרדיטים. השימוש בקרדיטים יהיה מוגבל בכל שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וישתנה מפעם לפעם. זכאות המשתמש לקרדיטים אינה מחייבת את החברה או את מנהליה, וקרדיטים יוספו לחשבונם של משתמשים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולפי מחירון הקרדיטים. החברה שומרת את הזכות לבטל את מדיניות הקרדיטים, לשנות אותה, להחסיר מחשבונות משתמשים קרדיטים (כולם או חלקם), ולשנות את הערך של הקרדיטים ואת מחירון הקרדיטים בכל שלב.

3.      הגבלות

                   3.1.        יובהר שכל חנות עשויה להתנות את ההזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם בהספקת מוצר מסוים, הגבלת רכישה מעל לכמות מסוימת, או לפי המדיניות הספציפית שלה ולחברה אין שום קשר למדיניות זו או לכל תניה שהחנות עשויה להטיל. כל משתמש או חנות אחראים לעמוד בהוראות החוק, התקנות או כל רגולציה רלוונטית, יהיו אחראיים לכל נזק שיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של הוראות החוק, ואין החברה אחראית לאכוף הוראות אלה.

                   3.2.        גישה – הגישה לאתר או לשירותים מוצעת בשלב זה ללא תשלום, והחברה שומרת את הזכות לגבות תשלום או עמלה בגין השימוש בהם בשיעורים ובמועדים כפי שתחליט החברה בכפוף לכל דין. יחד עם זאת, הנך אחראי עבור תשלומים לצדדים שלישיים, לרבות בגין שימוש באינטרנט, ברשת הסלולרית או עמלות סליקה שונות.

                   3.3.        אחריות על הפרסומים – כל הפרסומים בפלטפורמה ובאתר, וכל שימוש בהם, הם על אחריות המשתמשים בלבד. יובהר בזאת שהחברה לא אחראית לתכנים המפורסמים בשירותים על ידי המשתמשים ובשום מקרה לא תוגדר כעורכת של התוכן. המשתמש מכיר בכך שהחברה לא אחראית לחשיפת משתמשים לתכנים לא נאותים, ואין ביכולתה לעשות בקרה לכל התכנים המועלים על ידי כל המשתמשים. במקרה זה אנא דווח לחברה על כל פרסום לא נאות שמנוגד לתנאים אלו, והחברה תעשה מאמצים סבירים על מנת למנוע מקרים אלו.

                   3.4.        תכנים לא נאותים – החברה עושה מאמצים על מנת לדאוג שהפלטפורמה תהיה ידידותית ככל הניתן, ולכן כחלק משימוש בפלטפורמה המשתמש מסכים לא לפרסם תכנים בוטים, גזעניים, מיניים, מעודדי אלימות, פגיעה עצמית, בריונות, ספאם, מידע שקרי,  לא נאותים או כל תכנים אחרים שאינם נוגעים למטרת הפלטפורמה ולאופי הצרכני של מטרותיה ("תכנים לא נאותים").

4.      הודעות והתראות

                   4.1.        הודעות פרסומיות: במסגרת השירותים עשויות להישלח אליך הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות, לרבות מידע אודות מבצעים והנחות. שים לב כי בעצם רישומך לשירותים וקבלת תנאי שימוש אלה, אתה מסכים לקבלת הודעות פרסומיות כאמור וכן הודעות נוספות הנדרשות לשם אספקת השירות. המשתמש רשאי להסיר את כתובת האי-מייל או כל פרט קשר אחר מרשימת התפוצה שלנו או לבטל קבלת הודעות פרסומיות נוספות באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה ("Unsubscribe") אשר יופיע בהודעה הרלוונטית או באמצעות פנייה אלינו כאמור לעיל. לפרטים נוספים, נא ראו את מדיניות הפרטיות שלנו בכתובת [https://shopy.place/privacy-po...].

                   4.2.        הודעות והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרים הבאים: לאחר ביצוע תשלום, עדכון על מבצעים, עדכון על משלוחים, ואף התראות חשובות הקשורות במשתמש, בחשבון, באבטחה ופרטיות.

5.      שימושים אסורים

                   5.1.        פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש בשירותים, בין אם באתר ו/או באמצעים דיגיטליים אחרים. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות משפטית, אזרחית ו/או פלילית.

                   5.2.        אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה, או בהסכמת החברה מראש ובכתב: (א) להשתמש בשירותים ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש בשירותים ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהשירותים כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לשירותים ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות או התומכות בהן, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, בעסקיך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות השירותים או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס בלתי סביר על תשתית האתר; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק מהאתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות הקניין הרוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי תשלום של צד ג' ו/או שלא על פי דין; ו/או (טז) להפר אי אלו מהתנאים.

6.      מדיניות פרטיות

                   6.1.        החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמו. אנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר ו/או בשירותים. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה בלינק הבא [https://shopy.place/privacy-po...]. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות. כזכור, לפני השימוש באתר יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

7.      זכויות קניין רוחני

                   7.1.        השירותים הם הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד – "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, חוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

                   7.2.        בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש, והמשתמש מקבל בזאת, רישיון מוגבל, אישי, בלתי-ייחודי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, בלתי-עביר, שאינו ניתן להמחאה ואשר לא ניתן להעניק בו רישיונות-משנה להשתמש באתר ובתכנים באמצעות מחשב או על גבי מכשיר נייד שבבעלות המשתמש באופן שאינו מסחרי, בהתאם לתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת אשר ניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

                   7.3.        היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי פעילות או איכות השירותים (להלן – "פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, לרבות בשמו של המשתמש על בסיס הסכמתו בהסכם זה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא.

                   7.4.        השירותים עשויים להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-“look and feel”, אלגוריתמים, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים בהם או דרכם. כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני בתכנים אלו הינן בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.

                   7.5.        סימני מסחר – סימני המסחר והלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה (להלן – "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) המובאים במסגרת השירותים שייכים לבעליהם (להלן – "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.   

                   7.6.        תוכן גולשים – באמצעות השירותים למשתמשים תהיה אפשרות לפרסם תוכן מטעמם. המשתמש מצהיר שהוא בעל הזכויות התוכן במובא בתכנים מטעמו ובפועלות אלו, ואין לו חובה או זכות קנויה לפרסם תכנים אלו. על מנת שלחברה תהיה את היכולת לאפשר את שימושו בשירותים, המשתמש נותן בזאת לחברה רישיון בכל הקניין הרוחני שקשור לתכנים מטעמו, לא ספציפי, בלתי הדיר, שניתן להעברה ולרישוי משנה, ולעשות פעולות שונות בתוכן זה (הכוללות, אך לא מוגבלות ל-העתקה, שינוי, פרסום, שמירה והפצה של התכנים מטעמם).

8.      זמינות השירותים

                   8.1.        שעות פעילות – שעות הפעילות של השירותים עשויים להשתנות מפעם לפעם על ידי החברה. החברה לא מתחייבת שהשירותים יהיו פעילים בכל שעות היממה, או בכל הימים בשבוע, ושינויים אלו יהיו כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

                   8.2.        זמינות ופונקציונאליות האתר ו/או תלויה בגורמים שונים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או צדדים שלישיים אחרים. אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהשירותים יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי השירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לתקלות כאמור; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרשנה פעולות תחזוקה אשר צפויות להשפיע על זמינות השירותים, עשויה החברה (אך לא חייבת) להודיע על כך מבעוד מועד. 

9.      שינויים בשירותים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר באתר או בפלטפורמה ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. המשתמש מסכים כי החברה לא תהיה אחראית כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת השירותים.

10.   הסרת אחריות והגבלתה

               10.1.        במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, השירותים והתכנים ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS).  אין לחברה כל אחריות לתוצאות השימוש במוצרים או לאיכותם. הטבות ופרסומות (ככל שיופיעו בקשר עם מוצרים) אינן מהוות המלצה מצד החברה לרכישת מוצרים ספציפיים ולא מוצרים אחרים. לא יהיו למשתמש כל טענה נגד החברה בגין מצגים בהטבות או בפרסומות אלה. לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר או בשירותים. בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.

               10.2.        החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי האתר ו/או התכנים יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי כל השגיאות, התקלות או הפגמים באתר ובפלטפורמה יתוקנו, ו/או (3) כי תוצאות השימוש באתר, בפלטפורמה ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

               10.3.        החברה ו/או נציגי החברה לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר ובפלטפורמה, באמצעים דיגיטליים אחרים לצורכי השירותים ו/או בתכנים הנם באחריותו הבלעדית.

               10.4.        במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהשירותים, מהאתר ו/או מהתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש בהם, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באתר, בפלטפורמה ובתכנים תוגבל לסכום שהלקוח שילם לחנויות באמצעות ואגב השימוש באתר ובפלטפורמה במהלך 12 החודשים שקדמו לאירוע אשר לכאורה יצר עילה כלפי החברה, או לחלופין סכום של מאה (100) שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.

11.   שיפוי

               11.1.        המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו בשירותים, באתר, בפלטפורמה ו/או בתכנים שלא כדין; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו בשירותים, באתר, בפלטפורמה או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום ההתקשרות עם החברה.

               11.2.        מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי כאמור, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה מלאה אתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

12.   שינויים בתנאי השימוש

               12.1.        החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בעמוד הבית בקישור ששמו "תנאי השימוש מעודכנים ליום ____" ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש באתר ו/או בפלטפורמה. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

13.   הפסקת פעילות האתר וסיום התנאים

               13.1.        החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין. בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר או את השירותים, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת למשתמשים כל הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטות אלה. המשתמש מכיר בכך ומסכים לכך שהחברה מחזיקה בזכות וביכולת לסגור את המשתמש שלו בפלטפורמה או באתר, להסיר קרדיטים מחשבונו ולמנוע ממנו לפרסם בפלטפורמה או באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל שלב בין אם עשה בשירותים שימוש אסור, בין אם פרסם תכנים לא נאותים לפי ההגדרה לעיל, או מכל סיבה אחרת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

               13.2.        הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים, יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות. 

14.   כללי

               14.1.        תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה.

               14.2.        כל תביעה בקשר לשירותים ו/או לאתר או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי.

               14.3.        כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך בשירותים ו/או באתר ו/או בפלטפורמה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, והמשתמש מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.

               14.4.         המשתמש מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך.

               14.5.        תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.

               14.6.        שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר.

               14.7.        כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה.

               14.8.        הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהשירותים, ו/או מהאתר ו/או ממועדון הלקוחות ו/או מהתנאים, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן.

               14.9.        היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.

           14.10.        אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך.

15.   שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [[email protected]] , ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.